Tuesday, October 9, 2012

The Book of Three

I have finished reading our copy of "The Book of Three", if anyone would like to borrow it. Mine doesn't have the pronunciation guide in the back, so I thought I would put it up here, so you can reference it if needed!

Pronunciation Guide 
Achren = AHK-ren 
Adaon = ah-DAY-on 
Aeddan = EE-dan 
Angharad = an-GAR-ad 
Annuvin = ah-NOO-vin 
Arawn = ah-RAWN 
Briavel = bree-AH-vel 
Brynach = BRIHN-ak 
Caer Cadarn = kare KAH-darn 
Caer Colur = kare KOH-loor 
Caer Dathyl - kare DA-thil 
Coll = kahl 
Dallben = DAHL-ben 
Doli = DOH-lee 
Don = dahn 
Dwyvach = DWIH-vak 
Dyrnwyn = DUHRN-win 
Edyrnion = eh-DIR-nyon 
Eiddileg = eye-DILL-eg 
Eilonwy = eye-LAHN-wee 
Ellidyr = ELLI-deer 
Fflewddur Fflam = FLEW-der flam 
Geraint = GHER-aint 
Goewin = GOH-win 
Govannion = go-VAH-nyon 
Gurgi = GHER-ghee 
Gwydion = GWIH-dyon 
Gwythaint = GWIH-thaint 
Islimach = iss-LIM-ahk 
Llawgadarn = law-GAD-arn 
Lluagor = lew-AH-gore 
Llunet = LOO-net 
Llyan = lee-AHN 
Llyr = leer 
Melyngar = MELLIN-gar 
Melynlas = MELLIN-lass 
Oeth-Anoeth = eth-AHN-eth 
Orddu = OR-doo 
Orgoch = OR-gahk 
Orwen = OR-wen 
Prydain = prih-DANE 
Pryderi = prih-DAY-ree 
Rhuddlum = ROOD-lum 
Rhun = roon 
Smoit = smoyt 
Taliesin = tally-ESS-in 
Taran = TAH-ran 
Teleria = tell-EHR-ya 

Have a great day!

5 comments: